Vaša kariera pri Whirlpoolu

Careers-your-career-at-whirlpool1

Whirlpool je vodilno in inovativno podjetje, ki vam s prilagodljivostjo omogoča nadgradnjo vaše kariere in veliko priložnosti za opravljanje različnih vlog v organizaciji, tudi mednarodne priložnosti in izzive. Mednarodno in raznoliko Whirlpoolovo osebje odseva pestrost evropskega tržišča. Smo stabilno proizvodno podjetje, osredotočeno na stranke, kjer prizadevanje posameznikov spreminja življenja.

 

Zaposlitvene možnosti

Careers-international-careers

Mednarodna kariera

Naraščajoča pestrost Whirlpoolovega evropskega osebja odseva močno raznoliko evropsko tržišče. Iščemo posameznike, ki lahko dokažejo svojo nadpovprečno izvajanje svojega prejšnjega poklica. Whirlpool ponuja zaposlitvene možnosti po vsem svetu v različnem delovnem okolju, ki posameznikom omogoča, da si pridobijo pomembne izkušnje in napredujejo na svoji karierni poti. Na začetku bo vaše delo potekalo znotraj določene regije, toda če boste nadpovprečno opravljali svoje zadolžitve in pokazali izreden potencial, lahko napredujete in razširite svojo kariero v druge regije.

 

Careers-internship-opportunities

Možnosti pripravništva

Whirlpool ponuja možnosti pripravniškega dela v komercialnih in tehničnih panogah svojega posla. Projekti so osnovani na od 3- do 6-mesečnih zadolžitvah (vključeni so tudi poletni meseci) v evropskem operativnem središču, evropski tržni organizaciji ali proizvodnji. Vsak pripravnik ima nadzornika, ki skrbi za integracijo pripravnika, tako da mu daje povratne informacije o njegovem delu ter usmerja njegov osebni in strokovni razvoj. Ob zaključku zadolžitve bo nadzornik projekta ovrednotil pripravnikov prispevek in ocenil potencialne možnosti za zaposlitev.

 

Careers-international-graduate-programme

Mednarodni podiplomski program

Fast Track Management Programme  (FTMP; Hitri program menedžmenta) je mednarodni podiplomski program za vrhunske diplomante, ki prihajajo z vodilnih poslovnih in tehničnih univerz v Evropi. Vsi udeleženci programa delajo na različnih projektnih zadolžitvah po evropskih lokacijah Whirlpoola. Program ponuja specifično usposabljanje, razvoj in mentorski načrt s stalnim nadzorom Whirlpoolovih poslovodij, ki svetujejo pripravnikom in jih usposabljajo za bodoče menedžerje.