Okolje

Environment is a priority

Environment

V korporaciji Whirlpool resno jemljemo svojo odgovornost do okolja. Tako kot smo sprejeli globalni pristop do našega posla z gospodinjskimi napravami, verjamemo, da se je treba okoljskih problemov našega sveta, kot so podnebne spremembe, lotiti na podobno obširen način. Zato stalno razvijamo inovativne izdelke, ki zelo zmanjšajo svoj škodljivi vpliv na okolje, a obenem olajšajo življenje našim strankam. – Jeff M. Fettig, predsednik in generalni direktor korporacije Whirlpool

Korporacija Whirlpool je vodilno industrijsko podjetje v razvijanju visoko zmogljivih naprav, ki pripomorejo k ohranjanju zemeljskih virov in svojim lastnikom omogočajo učinkovitejšo porabo sredstev. Nenehno stremimo k temu, da bi bolje razumeli in nadzorovali vpliv našega posla na okolje, ne le z ustvarjanjem novih in inovativnih izdelkov, ki porabijo manj energije in vode, temveč tudi z izboljševanjem naših procesov in uporabo materialov, ki zmanjšujejo škodljive vplive na Zemljo.

Korporacija Whirlpool se lahko pohvali z dolgoletno predanostjo zaščiti okolja in učinkoviti rabi naravnih virov, ki se je začela leta 1970 z ustanovitvijo korporacijskega urada za okoljski nadzor. Ko smo postali globalno podjetje, smo razvili in uvedli globalne okoljske standarde, osnovane na zaščiti okolja, četudi bi obstoječi zakoni nekaterih držav Whirlpoolu dovolili delovanje na nivojih, ki bi bili pod našimi globalnimi standardi.

Ta zavezanost, ki se je začela s poudarkom na Whirlpoolovih izdelovalnih postopkih, zaobjema tudi vpliv naših izdelkov na okolje. Neka naprava okolje najbolj onesnažuje, ko jo stranka uporablja v svojem domu, in to običajno od 10- do 20-krat bolj, kot ga onesnažujejo ostale faze njenega življenskega cikla, kot so proizvodnja, distribucija ali odlaganje. Predanost korporacije Whirlpool potencialnemu vplivu naših izdelkov na okolje se ne odraža le v obliki in proizvodnji izdelka, temveč tudi v vsakem vidiku organizacije. To zavezanost ponazarja sodelovanje korporacije Whirlpool v prostovoljnih programih ENERGY STAR v ZDA in Kanadi, partnerstvo z Agencijo ZDA za varstvo okolja (EPA) za okolju prijazno energijo ter naša zaobljuba za zmanjšanje emisije globalnih toplogrednih plinov – cilj, ki ga bomo delno uresničili s proizvodnjo in prodajo naprav z učinkovito rabo virov.

Naš poudarek na okolju se odraža tudi v javni politiki in dejavnostih v skupnosti. Whirlpool je ena izmed trinajst ustanovnih članov Sveta za poslovno in okoljsko vodstvo, svetovalni skupini pri Centru Pew o globalnih podnebnih spremembah. Center izvaja študije in mednarodne izobraževalne programe na temo globalnih podnebnih sprememb. Whirlpool se strinja z mnenjem Sveta in pogledi večine znanstvenikov, da se o znanosti in vplivih podnebnih sprememb na okolje ve zadosti, da Whirlpool ukrepa in se sooči z njihovimi posledicami.