Pogoji uporabe za storitve povezane naprave družbe Whirlpool EMEA

I. UVOD

Pred uporabo Povezane naprave in z njo povezanih aplikacij in storitev programske opreme natančno preberite te Pogoje uporabe in Obvestilo o zasebnosti (ki je del teh pogojev – glejte spodaj). Predvsem bodite pozorni na VIII. razdelek teh pogojev uporabe, ki vsebuje omejitve naše odgovornosti do vas.

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali gospodinjski aparat z omogočeno funkcijo brezžične povezave (v nadaljnjem besedilu »Povezana naprava«) družbe Whirlpool. Družba Whirlpool je vodilni svetovni proizvajalec in trgovec z večjimi gospodinjskimi aparati. Imena naših blagovnih znamk v Evropi so Whirlpool® , Indesit® , Bauknecht®, Hotpoint® in HotpointAriston®. Ti Pogoji uporabe veljajo za uporabo vaše Povezane naprave in z njo povezanih storitev (kot je opredeljeno spodaj). V teh pogojih uporabe Whirlpool pomeni družbo Whirlpool EMEA S.r.l. Socio Unico, ki je ustanovljena v skladu z italijanskim pravom, s sedežem na naslovu Via Varesina n.204, 20156 Milano (MI), Italy, ustrezno registrirana v Milanu pod številko 00693740425 in z davčno številko IT00693740425 (v nadaljnjem besedilu »Whirlpool«, »mi«, »nas«, »naše«), ki je del Skupine ('Skupina' pomeni skupino podjetij, ki ji pripada družba Whirlpool)

Vaša Povezana naprava vam omogoča storitve, ki vam pomagajo upravljati in vzdrževati Povezano napravo. Ko je Povezana naprava povezana z omrežjem za Povezane naprave družbe Whirlpool, lahko prenaša informacije, vključno s kodami dejavnosti in napak, družbi Whirlpool in vam pošilja obvestila, prav tako pa lahko na svoji mobilni napravi uporabljate aplikacije programske opreme družbe Whirlpool, kot je brezplačna aplikacija »Bauknecht B-Live« ali »Whirlpool 6th Sense Live« (v nadaljnjem besedilu »Aplikacija« ali »Aplikacije«) za upravljanje povezane naprave na daljavo in dostopate do funkcij in storitev. Ti pogoji uporabe veljajo za uporabo teh storitev in Aplikacij (v nadaljnjem besedilu skupaj »Storitve povezane naprave«).

Da bi lahko uporabljali Storitve povezane naprave, mora imeti vaša Povezana naprava vzpostavljeno brezžično internetno povezavo. Odgovorni ste za namestitev in vzdrževanje brezžične internetne povezave na lokaciji, kjer se nahajajo vaše Povezane naprave. Prav tako morate Aplikacijo namestiti na združljivo mobilno napravo in registrirati uporabniški račun pri družbi Whirlpool.

Če želite uporabljati storitve povezane naprave, morate sprejeti te Pogoje uporabe in Obvestilo o zasebnosti za Storitve povezane naprave družbe Whirlpool EMEA (v nadaljnjem besedilu »Obvestilo o zasebnosti«). Z uporabo katere koli Storitve povezane naprave in/ali sprejemom teh Pogojev uporabe v Aplikaciji se zavezujete tem Pogojem uporabe. Poleg tega potrjujete, da ste prebrali Obvestilo o zasebnosti, ki je del teh Pogojev uporabe, in da izrecno soglašate z obdelavo vaših osebnih podatkov, kot to določa Obvestilo o zasebnosti. Če se s temi Pogoji uporabe ali katerim koli delom Pogojev o uporabi ne strinjate in Pogojev uporabe in/ali Obvestila o zasebnosti ne sprejemate, ne boste imeli dostopa do Storitev povezane naprave. Več informacij o Obvestilu o zasebnosti je v VI. razdelku.

Te Pogoje uporabe lahko občasno posodobimo. V tem primeru vam bomo prek Aplikacije poslali obvestilo in vas seznanili s spremembami in morebitnimi izbirami ali dejanji, ki so vam na voljo. V določenih okoliščinah vas lahko obvestimo o posodobitvah ob vaši naslednji prijavi v vaš račun (po potrebi). Natančno preberite vsa obvestila in posodobitve in nas v primeru vprašanj kontaktirajte (glejte spodaj). Če nadaljujete z uporabo Storitev povezane naprave po tovrstnih obvestilih ali posodobitvah ob naslednji prijavi ali (če je potrebno) aktivnem sprejemu vseh sprememb, to pomeni, da se s temi spremembami strinjate. Če se ne strinjate s spremembami, lahko vedno prenehate uporabljati Storitve povezane naprave.


II. PONUDBA STORITEV POVEZANE NAPRAVE

Storitve povezane naprave vam poleg drugih možnosti in prednosti omogočajo prejemanje obvestil v zvezi z vašo Povezano napravo (npr. obvestila o odprtih vratih, zaključku cikla itn.), razporejanje vklopa Povezane naprave v času nižje tarife elektrike in spremljanje povezane naprave na daljavo prek Aplikacije. Posebne storitve povezane naprave so podrobneje opisane v navodilih za uporabo Povezane naprave. Družba Whirlpool lahko občasno pregleda in spremeni posebne funkcije Storitev povezane naprave in vas o bistvenih spremembah obvesti prek Aplikacije.


III. UPORABA STORITEV POVEZANE NAPRAVE

 1. Splošno

  Če želite uporabljati Storitve povezane naprave, morate preko Aplikacije registrirati uporabniški račun in (kot je opisano zgoraj) prebrati ter sprejeti Obvestilo o zasebnosti. Z uporabo Storitev povezane naprave soglašate, da: (a) zagotovite natančne podatke za stik in druge informacije, ki jih zahteva družba Whirlpool, (b) takoj posodobite svoje podatke v primeru spremembe ali netočnosti podatkov za stik (način posodobitve je opisan v 9. razdelku Obvestila o zasebnosti); in (c) uporabljate Povezano napravo skladno z navodili za uporabo. V primeru neskladja med temi Pogoji uporabe in navodili za uporabo prevladajo Pogoji uporabe.
  Vaš uporabniški račun lahko začasno zaustavimo ali ga prekličemo, če odkrijemo ali sumimo, da so informacije ali podatki, ki ste nam jih posredovali, napačni, zavajajoči, netočni ali nepopolni – več informacij o tem je v IX. razdelku.

 2. Podatkovni promet

  Povezane naprave uporabljajo vašo brezžično internetno povezavo, da vam omogočajo Storitve povezane naprave. Če se odločite prejemati obvestila prek Aplikacije, tovrstna obvestila in aplikacije uporabljajo vašo povezavo za mobilne podatke, da vam zagotovijo storitve. Vse te možnosti uporabe vključujejo prenos določene količine podatkov prek ustreznih povezav, zato morate imeti ustrezno podatkovno shemo v brezžični internetni povezavi na lokaciji vaše Povezane naprave in operaterja mobilne storitve. Preglejte cene podatkovne sheme svojega ponudnika internetnih storitev ali operaterja mobilnih storitev, da določite veljavne spremembe podatkov (če obstajajo), omejitve podatkovnega prenosa, npr. dovoljena uporaba, drugi pogoji storitve. Družba Whirlpool ne prevzema odgovornosti za stroške, ki vam jih zaračuna vaš ponudnik internetnih storitev ali operater mobilnih storitev.

 3. Prenos Povezane naprave

  Razen če ni določeno drugače, lahko Storitve povezane naprave uporabljate samo za zasebne, nekomercialne namene in teh storitev ne smete v nobenem primeru preprodajati oziroma omogočiti njihovo uporabo tretji osebi. Če Povezano napravo prodate ali posodite drugi osebi, morate prek Aplikacije takoj ustrezno posodobiti račun za Storitve povezane naprave. Prodaja ali posoja ni dovoljena, če prej ne posodobite uporabniškega računa. Če uporabniškega računa ne posodobite, to pomeni kršitev teh Pogojev uporabe in družba Whirlpool lahko začasno zaustavi ali prekliče vaš uporabniški račun – več informacij je v IX. razdelku. Novi uporabnik mora registrirati ločen nov uporabniški račun pri družbi Whirlpool, da lahko uporablja Storitve povezane naprave.

 4. Prepovedani načini uporabe

  Storitve povezane naprave ne smete uporabljati na način, ki:

  • ogroža, je nasilen, žaljiv, opravljiv, obrekljiv, klevetniški, goljufiv, nespodoben ali drugače nezakonit ali neprimeren;
  • omogoča dostop, zbiranje ali shranjevanje osebnih podatkov drugih oseb;
  • krši pravice drugih, vključno s pravico do zasebnosti druge osebe;
  • se izdaja za drugo osebo, družbo, subjekt ali naslov IP (npr. ponarejanje naslova IP);
  • vključuje nalaganje, objavljanje, e-poštno pošiljanje, prenašanje ali druge načine razpolaganja z gradivi, za kar po zakonodaji nimate pravice;
  • je komercialne narave, vključno z na primer oglaševalskim, promocijskim ali tržnim materialom ali neželeno pošto, usmerjenim zvabljanjem oziroma drugimi neželenimi sporočili;
  • pridobiva ali poskuša pridobiti nepooblaščen dostop do Storitev povezane naprave ali računalnikov in omrežij ali uporabniških podatkov ali ki drugače spreminja ali posega v uporabo ali delovanje Storitev povezane naprave;
  • pridobiva ali poskuša pridobiti nepooblaščen dostop do strojne programske ali programske opreme Povezane naprave, vključno s povratnim inženirstvom strojne programske opreme oziroma nameščanjem strojne programske opreme brez odobritve družbe Whirlpool.
  • nalaga nesmiselno ali nesorazmerno veliko breme družbi Whirlpool ali infrastrukturi njenih poslovnih partnerjev, vključno s prenašanjem vsiljene pošte ali uporabo neželenih tehnik pošiljanja množičnih elektronskih sporočil;
  • spreminja, poškoduje ali izbriše vsebino, ki jo zagotavlja družba Whirlpool;
  • vsebuje računalniške viruse ali druge moteče, škodljive datoteke ali programe; ali
  • na drug način krši te Pogoje uporabe.

 5. Posodobitve programske opreme

  Storitve povezane naprave, vključno z Aplikacijami, uporabljajo programsko opremo, ki jo družba Whirlpool morda želi ali mora posodobiti ali spremeniti. Tovrstne posodobitve bomo izvajali s standardnimi postopki na operacijskem sistemu vaše mobilne naprave, te posodobitve pa boste morali vedno sprejeti, da bi lahko nadaljevali z uporabo Storitev povezane naprave.

IV. OMEJITVE STORITEV IN IZJAVE O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

 1. Splošne omejitve

  Ker vaša Povezana naprava komunicira z družbo Whirlpool z brezžičnim ali internetnim prenosom informacij: (a) so vam obvestila Povezane naprave na voljo šele potem, ko ste povezali in registrirali svojo Povezano napravo; in (b) Storitve povezane naprave niso na voljo, ko internetna ali brezžična povezava ali mobilna povezava ne deluje, ali ne deluje ustrezno.


 2. Točnost rezultatov in podatkov

  Soglašate, da za Storitve povezane naprave veljajo omejitve, ki so zunaj nadzora družbe Whirlpool, in vključujejo na primer vašo ustrezno vzdrževanje Povezane naprave skladno z ustreznimi navodili za uporabo, zmogljivost brezžičnega omrežja, razpoložljivost interneta, okoljske pogoje (npr. stavbe, vreme, geografska lega in topografija), atmosferske pogoje in druge dejavnike, povezane z uporabo interneta ali satelitov in satelitskih podatkov; Storitve povezane naprave so po svoji naravi odvisne tudi od programske opreme in razpoložljivosti omrežja, ki ga ponujajo tretje osebe. Ob upoštevanju zgoraj navedenega družba Whirlpool ne jamči za nemoteno razpoložljivost, točnost, popolnost ali pravočasnost podatkov, informacij, gradiv ali vsebin, ki se jih zagotavlja v sklopu Storitev povezane naprave.

 3. Shranjeni podatki

  Družba Whirlpool shranjuje določene podatke o vaši uporabi Storitev povezane naprave v obdobju, ki je potrebno za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo ali našimi ugotovljenimi zakonitimi poslovnimi potrebami in želenimi nameni v zvezi s Storitvami povezane naprave, kot to določa Obvestilo o zasebnosti.

 4. Preneseni podatki

  Družba Whirlpool izvaja vse razumne korake za ohranjanje varnosti podatkov, ki nam jih posredujete, in bo izvedla vse ustrezne previdnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov. Vseeno vedno obstaja tveganje pri prenašanju podatkov prek brezžičnih omrežij ali interneta. Zaradi tega priznavate, da so lahko pri uporabi Storitev povezane naprave vaše komunikacije predmet nezakonitega prestrezanja drugih subjektov. Družba Whirlpool ne more jamčiti za varnost in zasebnost brezžičnih ali internetnih prenosov in ne odgovarja za pomanjkanje varnosti na omrežjih ali napravah, ki jih družba Whirlpool ne nadzoruje, ali za morebitno izgubo zasebnosti ali podatkov v zvezi s komuniciranjem prek tovrstnih omrežij. Izvedite previdnostne ukrepe za zaščito svojih osebnih podatkov, ko uporabljate internet, na primer s pogosto menjavo gesel, uporabo kombinacije črk in številk in uporabo varnega brskalnika.

 5. Drugo

  Storitve povezane naprave so zagotovljene na osnovi »takšne kot so« in »takšne kot so na voljo«. Čeprav si družba Whirlpool v celoti prizadeva ohraniti razpoložljivost Storitev povezane naprave, ne more zagotoviti njihove razpoložljivosti ali nadaljnje razpoložljivost oziroma da bo dostop do njih nemoten ali brez napak. Prav tako obvestila o kodi napake Povezane naprave ne nadomeščajo rednega, priporočenega vzdrževanja vaše Povezane naprave, kot je to navedeno v navodilih za uporabo Povezane naprave, in ne nadomeščajo varne in odgovorne uporabe vaše Povezane naprave. Ne zanašajte se na Storitve povezane naprave (vključno z obvestili o napaki) kot sredstvu za preprečevanje požara ali drugih nezgod in škode. Sami odgovarjate za varno upravljanje in vzdrževanje Povezane naprave v dobrem delovnem stanju in skladnost z navodili za uporabo. V nasprotnem primeru se lahko vaša Povezana naprava poškoduje, lahko pride do materialne škode, telesnih poškodb in/ali hudih poškodb, za katere družba Whirlpool ne prevzema odgovornosti.

V. SKLADNOST S POGOJI UPORABE

Izključno sami ste odgovorni ne samo za skladnost s temi Pogoji uporabe, ampak tudi za skladnost uporabe vseh uporabnikov vaše Povezane naprave in/ali vašega uporabniškega računa za Storitve povezane naprave, ne glede na to ali ste jih pooblastili ali ne.

VI. ZASEBNOST

Obvestilo o zasebnosti je na voljo v Aplikaciji in jo morate sprejeti v sklopu registracije Storitev povezane naprave. Sprejetje Obvestila o zasebnosti ni obvezno (tj. če je ne želite sprejeti, vam Storitev povezane naprave ni treba registrirati), vendar je to nujno za odprtje registriranega računa. Obvestilo o zasebnosti ureja način zbiranja, uporabe, razkrivanja in souporabe informacij, ki jih zagotovite, in podatkov iz vaše Povezane naprave in obliko uporabe Storitev povezane naprave skladno z veljavno evropsko in lokalno zakonodajo.

VII. LASTNIŠTVO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

Družba Whirlpool in njeni dajalci licenc so lastniki avtorskih pravic, blagovnih znamk in drugih pravic intelektualne lastnine za vse vsebine, ki so prikazane ali vključene v Storitve povezane naprave. Ne smete reproducirati, spreminjati, uporabljati ali ustvarjati izpeljanih del, prikazovati, oblikovati, izvajati, objavljati, distribuirati, širiti, prenašati, oddajati ali posredovati ta gradiva ali vsebine tretjim osebam (vključno s prikazom ali distribucijo materiala, ki uporablja spletno mesto tretje osebe) in ne smete uporabljati blagovnih znamk, ki so prikazane ob vstopu v Storitve povezane naprave brez predhodnega pisnega soglasja družbe Whirlpool, razen za namensko uporabo Storitev povezane naprave in skladno s temi Pogoji uporabe.

VIII. OMEJITEV ODGOVORNOSTI, POVRNITEV ŠKODE

V izogib dvomu, nič v teh Pogojih uporabe ne omejuje ali izključuje odgovornost (če obstaja) družbe Whirlpool ali druge družbe v skupini Group do vas za:

 1. prevaro ali goljufivo zavajanje;
 2. osebne poškodbe ali smrt, ki je posledica njene/njihove malomarnosti; ali
 3. drugo zadevo, za katero bi bilo iz njene/njihove strani nezakonito izključiti ali poskušati izključiti odgovornost.
 1. Omejitev odgovornosti

  Strinjate se, da:

  1. so Storitve povezane naprave zagotovljene na osnovi »TAKŠNE KOT SO« in »TAKŠNE KOT SO NA VOLJO«;
  2. razen kogentnih omejitev, ki jih določa VELJAVNA ZAKONODAJA, in ob dogovoru, da nobeno določilo teh Pogojev uporabe ne izključuje ali omejuje ali je tolmačeno kot poskus izključitve ali omejitve odgovornosti DRUŽBE WHIRLPOOL ALI SKUPINE Group za prevaro ali goljufivo zavajanje, hudo malomarnost, naklepno ravnanje, kršitev pravil javnega reda ali za smrt ali osebno poškodbo, vključno s smrtjo ali poškodbami, ki izhajajo iz njene/njihove malomarnost, materialno škodo v primerih, kjer odgovornosti ni mogoče zakonito izključiti, SE STRINJATE, DA SO DRUŽBA WHIRLPOOL, SKUPINA Group, NJENI ZASTOPNIKI, ZAPOSLENI IN IZVAJALCI OPROŠČENI VSAKRŠNIH IN VSEH ZAHTEVKOV, ODGOVORNOSTI IN IZGUB V ZVEZI Z ZAHTEVKI, KI SO POSLEDICA CELOTNEGA ALI DELNEGA NEDELOVANJA STORITEV POVEZANE NAPRAVE, TUDI ČE SO POSLEDICA MALOMARNOSTI DRUŽBE WHIRLPOOL, SKUPINE Group, NJENIH ZASTOPNIKOV, ZAPOSLENIH IN IZVAJALCEV; PRAV TAKO DRUŽBA WHIRLPOOL IN DRUGA DRUŽBA V SKUPINI Group NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA UPORABO ALI NEPRAVILNO UPORABO STORITEV POVEZANE NAPRAVE ALI DELA STORITEV ALI ZA ŠKODO ALI ODŠKODNINO, KI JE POSLEDICA VAŠE UPORABE ALI NEPRAVILNE UPORABE STORITEV POVEZANE NAPRAVE. SKLADNO S TEM VAM V NAJVEČJEM ZAKONSKO DOVOLJENEM OBSEGU ZAGOTAVLJAMO STORITVE POVEZANE NAPRAVE OB TEM, DA IZKLJUČUJEMO VSA ZAGOTOVILA, JAMSTVA IN POGOJE, KI NISO IZRECNO DOLOČENI S TEMI POGOJI UPORABE, RAZEN ČE TEH ZAGOTOVIL, JAMSTEV IN POGOJEV NI MOGOČE IZVZETI PO VELJAVNI ZAKONODAJI. TO NE VELJA ZA VAŠE ZAKONSKE PRAVICE KI JIH IMATE KOT POTROŠNIK;
  3. STRINJATE SE, DA BOSTE DRUŽBI WHIRLPOOL, SKUPINI Group, NJENIM ZASTOPNIKOM, ZAPOSLENIM IN IZVAJALCEM POVRNILI ŠKODO V ZVEZI Z VSEMI ZAHTEVKI, KI SO OPISANI ZGORAJ IN JIH UVELJAVLJAJO TRETJE OSEBE;
  4. PRAV TAKO SOGLAŠATE, DA TA IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI VELJA ZA VSAK SUBJEKT, KI VLAGA ZAHTEVEK NAMESTO VAS IN DA ZAVAROVALNICE NIMAJO PRAVICE DO SUBROGACIJE.


 2. Izločitev posledične škode

  Razen obveznih omejitev PO VELJAVNI ZAKONODAJI DRUŽBA WHIRLPOOL, SKUPINA Group, NJENI ZASTOPNIKI, ZAPOSLENI ALI IZVAJALCI DO VAS ALI DRUGEGA SUBJEKTA NISO ODGOVORNI ZA POSLEDIČNO, POSREDNO, NENAMERNO, POSEBNO ŠKODO ALI KAZNOVALNO ODŠKODNINO (MED DRUGIM ZA ŠKODO, KI IZHAJA IZ IZGUBE DOBIČKA, IZGUBE PODATKOV ALI NERAZPOLOŽLJIVOSTI STORITEV) V ZVEZI S STORITVAMI POVEZANE NAPRAVE, TUDI ČE SE DRUŽBA WHIRLPOOL, Skupina, NJENI ZASTOPNIKI, ZAPOSLENI ALI IZVAJALCI ZAVEDAJO MOŽNOSTI ZA NASTANEK TOVRSTNE ŠKODE.

 3. Odškodninjenje

  Strinjate se, da boste povrnili odškodnino, zagovarjali in odvezali družbo Whirlpool, skupino Group in njene povezane družbe odgovornosti za zahtevke, ki izhajajo iz vaših dejanj ali se na njih nanašajo, med drugim za vašo uporabo Storitev povezane naprave in informacije, ki jih predložite, prenesete ali daste na voljo prek Storitev povezane naprave; nezagotavljanja varnosti vaših gesel in drugih informacij o uporabniškem računu; kršitve teh Pogojev uporabe ali veljavne zakonodaje ali predpisa oziroma pravic tretje osebe.

IX. PREKINITEV IN ODPOVED DOSTOPA

 1. Odpoved dostopa, ki jo uveljavi družba Whirlpool zaradi napačne uporabe

  Družba Whirlpool lahko kadar koli zaustavi ali prekliče vaš dostop do vseh ali dela Storitev povezane naprave v primeru prepovedanega načina uporabe, ki je opisan v III (4). razdelku ali če na drug način kršite te Pogoje uporabe. Družba Whirlpool lahko prav tako kadar koli ob predhodnem obvestilu prekliče dostop do Storitev povezane naprave zaradi zastarelosti tehnologije ali drugih razlogov, ki vplivajo na stalno funkcionalnost Storitev povezane naprave. Če pride do preklica zaradi tovrstnega razloga, niste več pooblaščeni za uporabo ali dostop do Storitev povezane naprave in (vedno skladno z VIII. razdelkom) družba Whirlpool ne prevzema odgovornosti zaradi tovrstne odpovedi. V tem primeru lahko svoje naprave uporabljate kot običajne naprave, vendar brez povezanih Storitev povezane naprave.


 2. Deaktivacija računa

  Svoj račun lahko kadarkoli deaktivirate (odjavite registracijo) s pisno vlogo, ki jo pošljete službi za zasebnost na naslov, ki je naveden v 10. razdelku Obvestila o zasebnosti. V tem primeru družba Whirlpool ohrani podatke v zvezi z vašo Povezano napravo in vašo uporabo Storitev povezane naprave, ki jih je zbrala, vendar ti podatki več ne bodo povezani z vašimi osebnimi podatki. Z deaktivacijo računa za Storitve povezane naprave boste prenehali prejemati obvestila Povezane naprave, ki se vam posredujejo v sklopu Storitev povezane naprave. Če se odločite, da boste ohranili povezavo Povezane naprave prek brezžičnega omrežja potem, ko ste deaktivirali račun, bo vaša Povezana naprava še naprej družbi Whirlpool prenašala določene podatke o uporabi naprave. Če želite prekiniti tovrstno pošiljanje, morate izključiti Povezano napravo iz brezžičnega usmerjevalnika in izklopiti gumb za brezžično povezavo na vaši napravi.

X. SPLOŠNO

 1. Pristojnost in pravo, ki se uporablja

  Za te Pogoje uporabe se uporablja irsko pravo in vi soglašate z izključno pristojnostjo irskih sodišč.

 2. Odpoved

  Če družba Whirlpool ne vztraja na strogem upoštevanju svojih obveznosti iz teh Pogojev uporabe ali če ne uveljavlja pravic ali pravnih sredstev, do katerih je upravičena skladno s temi Pogoji uporabe, to ne pomeni odpovedi tem pravicam ali pravnim sredstvom in vas ne odvezuje skladnosti s temi obveznostmi. Odpoved neizpolnjevanja obveznosti s strani družbe Whirlpool ne pomeni odpoved izpolnjevanja drugih obveznosti. Odpoved vaših obveznosti iz teh Pogojev uporabe ne velja, razen če ni izrecno navedeno, da gre za odpoved izvajanja obveznosti in o tem ne prejmete pisnega obvestila.

 3. Ločitvena klavzula

  Če sodišče ali pristojni organ katero koli določilo iz teh Pogojev uporabe spozna za neveljavno, nezakonito ali neizvršljivo v kakršnem koli obsegu, je to določilo, pogoj ali določba v tem obsegu ločeno od ostalih določil, pogojev ali določb, ki ostanejo v veljavi v največjem zakonsko dovoljenem obsegu.

 4. Celotna pogodba

  Ti Pogoji uporabe in vsi drugi pogoji in določila, ki ji sprejmete v zvezi z uporabo Povezane naprave in Storitev povezane naprave, predstavljajo celotno pogodbo med vami in družbo Whirlpool v zvezi s predmetom pogodbe in nadomeščajo vse predhodne ustne ali pisne pogodbe, dogovore ali ureditve med vami in družbo Whirlpool.
  Vi in mi potrjujemo, da se nismo zanašali na zastopstvo, zavezo ali obljubo druge stranke ali na kar je bilo rečeno ali zapisano med našimi pogajanji razen tega, kar je izrecno navedeno v teh Pogojih uporabe.

XI. KONTAKTIRAJTE NAS

Morebitna vprašanja ali pritožbe glede vaše Povezane naprave ali Storitev povezane naprave je treba nasloviti na lokalno službo za pomoč strankam družbe ali klicni center družbe Whirlpool, kot je to določeno v Aplikaciji ali dokumentaciji, ki je priložena vaši Povezani napravi.

Primerjaj ( Aparati )

Prosimo, dodajte še en izdelek za primerjavo